Eshop

Svatební salon Paris Look

logo

PROVOZOVATEL E-SHOPU

Svatební salon PARIS LOOK, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

IČ: 63573792

DIČ: CZ7455163170

salon@parislook.cz

tel.: 493 523 870

tel.:734 724 086

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Závaznou objednávkou se kupující zavazuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s uvedenými podmínkami pro dodávku zboží.

Obchodní podmínky, jsou tímto zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Můžete nakupovat přímo pomocí našeho internetového obchodu PARIS LOOK. Zboží objednejte pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, avšak nejdříve po zaplacení kupní ceny. Kupující vyplní veškeré údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu PARIS LOOK jsou platné v den uskutečnění objednávky. Ceny produktů jsou konečné. Objednávku potvrdíme e-mailem v pracovní dny nejpozději do 24 hodin. O odeslání zboží budeme informovat rovněž e-mailem.

Ochrana osobních údajů:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí  a proto se snažíme množství těchto informací minimalizovat.na nejnutnější  zároveň je chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty je v souladu se zákonnými normami, především se zákonem o ochraně osobních údajů.

Podáním závazné objednávky zároveň souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů a poskytujete nám možnost je využívat nadále v našem vzájemném obchodním styku.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete zrušit bez udání důvodů nejpozději do 3 hodin telefonicky, případně e-mailem. V tom případě uveďte jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně odmítl zboží odebrat, nebo zaplatit kupní cenu. Taktéž může od objednávky ustoupit,jestliže:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• zboží je dlouhodobě nedostupné
• cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

Pokud takováto situace nastane, Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). Jestliže za zboží nebude  možná náhrada, bude z objednávky vyškrtnuto. Jestliže jste již za zboží zaplatili (bankovním převodem) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, převedeme peníze  zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

V případě, že objednávku nezrušíte před odesláním zboží, ale zboží Vám bude odesláno a vy ho nepřevezmete, hradíte dvoje poštovné, které bylo vynaloženo na to, aby se balík dopravil k Vám i  zpět do naší provozovny.

DOPRAVA ZBOŽÍ A PLATBA

Doprava

osobní vyzvednutí v Jičíně (po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonem)

doporučeným balíčkem PPL - předplatba – 90 Kč

obchodní balík PPL- na dobírku - 139 Kč

doporučeným balíčkem, Česká pošta - předplatba - 90 Kč

obchodní balík Česká pošta - na dobírku - 139 Kč 

Platba

hotově při osobním vyzvednutí

dobírkou

předplatbou v Kč na účet u Komerční banky - číslo účtu: 78-8488880297/0100

Postup při předplatbě:

po odeslání dostanete automaticky e-mail o registraci vaší objednávky systémem e-shopu

podklady k předplatbě obdržíte v dalším e-mailu po kontrole vaší objednávky a skladových zásob

pokud není platba připsána do 10 dnů na náš účet, objednávku stornujeme.

ODESLÁNÍ A DODÁVKA ZBOŽÍ

Pokud je zboží skladem, odešleme jej do 5 pracovních dní. Jestliže zboží skladem není a je nutné jej dovést ze zahraničí, budeme  Vás o této skutečnosti neprodleně informovat a zboží  po vzájemné dohodě dodáme ihned jak to bude možné. U zboží jako jsou svatební a společenské šaty, které nejsou skladem v požadované velikosti Vás budeme o termínu dodání informovat e-mailem nebo telefonicky. V případě, že zboží není možné dodat, bude kupující o této skutečnosti a důvodech informován do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Na základě dohody stanovíme náhradní termín dodání. Avšak bude-li zboží nadále nedostupné,  navrhneme náhradní řešení.O expedici zboží budeme kupujícího informovat e-mailem.U cenově náročnějších případů, požadujeme platbu předem na základě zálohové faktury na náš účet. Pokud  Vám zboží nepřijde následující pracovní den po obdržení e-mailu s informací, že byla Vaše objednávka vyřízena a ani jste nedostali od dopravce (pošty) výzvu k vyzvednutí zásilky, následně nás kontaktujte, abychom zásilku dohledali a zajistili její doručení.

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat zároveň při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Bude-li zjištěna závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, nebude možno brát ohled. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží jako dodací a záruční list.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vrátit zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ). Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele.

V případě potřeby, například když nevyhovuje velikost, nebo barva, jsme ochotni nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě  vyměnit. Zboží zašlete na naši adresu jako balík, nebo  doporučenou zásilku včetně kopie daňového dokladu. Náklady na poštovné při výměně zboží hradí zákazník.

• Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
• Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
• Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
• Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí. V žádném případě nelze vracet zboží na dobírku, jakékoliv zboží, tímto způsobem vracené nepřijímáme.

Reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

ZÁRUKA

 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 Záruka se nevztahuje na:

a)vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním, živelnými pohromami a jinými vlivy

Postup :
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu                                                         

 4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. . Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu.
Místo uplatnění reklamace je sídlo firmy v Jičíně. V případě reklamací nás můžete kontaktovat mailem nebo telefonicky.

Způsob uplatnění reklamace
Při reklamaci zboží je nezbytně nutné uvést na zásilce:
• číslo faktury s prodejem reklamovaného zboží
• název reklamovaného zboží
• podrobný popis závady nebo důvod žádosti o reklamaci
Důležité: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE a číslem faktury s prodejem reklamovaného zboží, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

• doklad o nákup zboží (faktura)
• popis závady nebo důvod zaslání zboží

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní a nesmí být mechanicky poškozeno.

Doručení reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno, dopravu hradí prodávající.

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

Svatební salon PARIS LOOK, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 JičínAbout
Contact